O autocoidado do coidador

A entrega que moitos coidadores realizan aos coidados do seu familiar con dependencia leva en ocasi贸ns a asumir situaci贸ns e riscos excesivos que pouco xogan a favor do seu benestar e do 茅xito nos coidados. Estas situaci贸ns e riscos adoitan concretarse en:

 • Asumir unha carga de tarefas e responsabilidades excesiva, por enriba das s煤as capacidades.
 • Non aproveitar toda a axuda dispo帽ible.
 • Realizar acci贸ns e tomar decisi贸ns que xogan en contra do seu estado de sa煤de e benestar.
 • Non realizar acci贸ns a favor do seu estado de sa煤de e benestar, especialmente as referidas 谩 prevenci贸n de enfermidades.
 • Descoidar as acci贸ns e as estratexias a adoptar a medio e longo prazo.
 • Restar tempo de descanso por atender as necesidades do noso familiar.
 • Descoidar a alimentaci贸n.
 • Non practicar exercicio.
 • Descoidar e restar importancia aos problemas de sa煤de que poidamos ter.

Os coidados que nos proveemos a n贸s mesmos son tan importantes como os coidados que o noso familiar necesita. De feito, e como vi帽emos repetindo nesta Gu铆a, coidar de n贸s mesmos 茅 a mellor maneira de estar preparado e obter e mellorar as nosas capacidades para coidar axeitadamente das necesidades do noso familiar.

Coidar de n贸s mesmos 茅 o que chamamos AUTOCOIDADO.

脕 hora de comprender e adoptar unha actitude activa ante o autocoidado, debemos ter en conta:

 • Coidar de n贸s mesmos 茅 coidar mellor do noso familiar.
 • O maior valor e apoio que ten o noso familiar con dependencia son os seus coidadores.
 • Ningu茅n mellor que n贸s sabe como nos sentimos e qu茅 茅 o que nos sucede. Por iso, somos o axente principal do noso coidado.
 • Pero non podemos facelo s贸s. Coidarnos a n贸s mesmos implica aceptar toda a axuda dispo帽ible.
 • Delegar tarefas e responsabilidades nos coidados ao noso familiar ax煤danos e, ao mesmo tempo, permite que outros familiares e amigos se sintan protagonistas do coidado dun ser querido.
 • Se coidamos do noso familiar porque o queremos, coid茅monos a n贸s mesmos, xa que tam茅n nos queremos.
 • Temos as nosas limitaci贸ns. Co帽ecelas e asumilas liberaranos de malos momentos e frustraci贸ns.
 • 脕s veces hai que po帽er l铆mites aos coidados que prestamos.
 • A prevenci贸n de enfermidades e a promoci贸n da nosa sa煤de son armas moi importantes que temos na nosa man.

O Autocoidado perm铆tenos:

 • Atoparnos nunha mellor disposici贸n f铆sica e mental para realizar as tarefas do coidado.
 • Ter forza e capacidade para afrontar os moitos problemas que sup贸n coidar dun familiar.
 • Realizar os esforzos f铆sicos e emocionais que precisan algunhas tarefas.
 • Ter sensaci贸n de control da nosa vida e realidade coti谩.
 • Ter habilidades resolutivas desenvoltas.
 • Manter un estado de serenidade e benestar en todo momento.

Sen embargo, 茅 posible que atopemos moitas barreiras para coidar de n贸s mesmos. Un dos principais obst谩culos ser谩n as creencias ou pensamentos err贸neos.

Estes son alg煤ns dos pensamentos equivocados que poden aparecer durante os coidados en relaci贸n a coidar de n贸s mesmos:

 • 脡 ego铆sta coidar de min mesmo e atender 谩s mi帽as necesidades.
 • Non necesito pedir axuda para coidar. Eu podo con todo.
 • Son o 煤nico responsable do benestar do meu familiar con dependencia.
 • Se non fago as tarefas que hai que facer, ningu茅n as far谩.
 • Ningu茅n coida tan ben do meu familiar como eu mesmo.

Estes pensamentos son err贸neos e inadecuados polas seguintes raz贸ns:

 • Non 茅 ego铆sta coidar de n贸s mesmos. Coidarnos tam茅n significa coidar mellor do noso familiar e non comprometer o noso futuro coas consecuencias problem谩ticas das tarefas dos coidadores.
 • O coidador principal non ten que enfrontar s贸 todos os problemas que xurdan como consecuencia dos coidados ao familiar. Ningu茅n 茅 un superhome ou supermuller, e toda a axuda que poidamos aproveitar traer谩 beneficios para todos os implicados nun contexto de coidados.
 • Unha carga excesiva de responsabilidades non 茅 saudable nin asumible a longo prazo. Distribu铆r as responsabilidades en todos os aspectos que implica coidar dun familiar 茅 necesario e positivo.
 • Seguramente, a xente se preocupe polo benestar do seu familiar en situaci贸n de dependencia. Probablemente, estas persoas estar谩n felices de axudar nos coidados e sentirse tam茅n protagonistas do benestar do seu familiar.

Avaliar os nosos pensamentos e crenzas e confrontalos coa realidade pode ser unha boa ferramenta para comprobar se estamos na mellor situaci贸n para abordar os coidados do noso familiar e de n贸s mesmos.

Pedir Axuda

Toda axuda que o coidador poida recibir 茅 necesaria. Tanto a axuda nos coidados do noso familiar como o apoio dirixido aos propios coidadores te帽en un valor enorme e son elementos esenciais para lograr unha situaci贸n de coidados exitosa. Hai multitude de fontes e recursos para obter axudas e apoios, tanto de forma profesional como informal.

As axudas m谩is com煤ns 谩s que podemos acceder son:

 • Axuda de familiares ou amigos.
 • Axudas profesionais dirixidas a atender o noso familiar que alivian a nosa carga.
 • Axudas profesionais dirixidas especificamente ao apoio dos coidadores e as s煤as necesidades.
 • Axudas t茅cnicas e adaptaci贸ns no fogar.
 • Novas tecnolox铆as e dom贸tica.

Os beneficios que se derivan de aceptar e buscar axudas e apoios son moi elevados tanto para o coidador como para o seu familiar. Ademais de aliviar a carga de coidados, distrib煤ense as responsabilidades do coidado, algo que os familiares e amigos tam茅n poder铆an agradecer, xa que tam茅n se preocupan polo estado e benestar do familiar. A axuda profesional garante coidados e atenci贸ns de calidade, asegurando que as necesidades do noso familiar sexan satisfeitas mediante acci贸ns e intervenci贸ns axeitadas 谩 patolox铆a espec铆fica que a persoa con dependencia presenta e 谩s s煤as necesidades particulares.

Cando falamos especialmente da axuda de familiares e amigos, non 茅 pouco com煤n que moitos coidadores a rexeiten. Hai varias raz贸ns, como vimos. Estes son alg煤ns dos motivos para rexeitar ou non aproveitar as axudas 谩s que podemos acceder:

 • Non desexamos trasladar a carga dos coidados a outras persoas.
 • Pensamos que ningu茅n vai coidar do noso familiar tan ben e con dedicaci贸n como n贸s.
 • Sentimos que pedir e aceptar axuda 茅 un sinal de debilidade que non queremos mostrar.

脡 importante contrastar estes pensamentos e opini贸ns coas necesidades reais que presenta o familiar con dependencia e n贸s, os coidadores.

No que respecta 谩 solicitude de axuda, aqu铆 tes alg煤ns consellos e aspectos a ter en conta:

 • Expresar claramente as nosas necesidades cando solicitamos axuda a algu茅n.
 • Recordar que, ag谩s nos servizos aos que temos dereito por lei e nas asociaci贸ns que est谩n obrigadas a prestar axuda, ningu茅n est谩 obrigado a facelo. Aceptar un “non” con naturalidade 茅 unha posibilidade.
 • Utilizar habilidades de comunicaci贸n ao solicitar axuda, como empatizar coa persoa 谩 que lle solicitamos axuda, non mostrar inibici贸n ou inseguridade, explicar claramente o que desexamos desa persoa e por que o desexamos, etc.
 • Ante unha resposta negativa, non insistir pedindo de novo a axuda.
 • Recordar que solicitar axuda non implica esixila.
 • Recibir axuda non nos coloca en d茅beda coa persoa que nos apoia.
 • Ao acordar que algu茅n nos axudar谩, 茅 importante definir claramente o contido dese axuda, como o grao de implicaci贸n, o tempo invertido e as responsabilidades aceptadas.

Para optimizar as axudas dispo帽ibles, 茅 importante ter en conta o seguinte:

 • Identificar as tarefas que o noso familiar pode realizar por si mesmo. Manter e fomentar a s煤a autonom铆a 茅 unha das tarefas principais dos coidadores.
 • No plan de coidados, identificar quen e cando pode axudarnos de forma illada e axustar o plan 谩 axuda que obtemos.
 • Investigar as axudas p煤blicas que corresponden segundo o grao de dependencia do familiar e as s煤as dificultades espec铆ficas.
 • Explorar os servizos privados dirixidos 谩 dependencia que se adapten 谩s nosas necesidades e posibilidades.
 • Acudir a organizaci贸ns de coidadores, persoas con dependencia ou afectados, xa que son valiosos recursos de axuda.
 • Non esquecer que en Espa帽a hai moitos coidadores de persoas con dependencia que poden ser de gran axuda para compartir experiencias, co帽ecementos e brindar apoio emocional.
 • Expresar os nosos sentimentos e necesidades a familiares e amigos, quen seguramente desexan axudarnos.
 • Investigar sobre produtos de apoio que poden facilitar as tarefas de coidado, xa sexa adquir铆ndoos ou solicitando a s煤a cesi贸n gratu铆ta.

A depresi贸n

No que respecta 谩 depresi贸n, 茅 importante reco帽ecer que afecta a moitos coidadores. A depresi贸n 茅 un trastorno do estado de 谩nimo que se caracteriza por un estado de abatemento e infelicidade, que pode ser transitorio ou permanente. Ademais da tristeza, pode manifestarse a trav茅s de s铆ntomas cognitivos, volitivos e incluso som谩ticos.

脡 fundamental buscar axuda profesional de terapeutas psicol贸xicos e psiqui谩tricos para abordar e enfrontar a depresi贸n. Os coidadores deben ser conscientes de que a depresi贸n pode afectar a s煤a capacidade para coidar axeitadamente do seu familiar, o seu desfrute persoal, a s煤a percepci贸n de si mesmos, a s煤a sa煤de f铆sica e social, a s煤a capacidade para avaliar situaci贸ns e tomar decisi贸ns e o seu propio autocoidado.

A prevenci贸n da depresi贸n implica estar atentos a posibles s铆ntomas, como cansazo intenso e prolongado, cambios no sono, cambios nos h谩bitos alimentarios, falta de motivaci贸n e interese en actividades, falta de interese en manter relaci贸ns sociais, ansiedade, baixa autoestima, abandono persoal, valoraci贸n negativa das propias acci贸ns, choro frecuente sen motivo aparente, pensamentos e desexos de morrer ou suicidarse. Ante os primeiros s铆ntomas, 茅 recomendable informar ao m茅dico de referencia e buscar apoio psicol贸xico e psiqui谩trico, xa sexa a trav茅s de derivaci贸ns ou profesionais privados dispo帽ibles.

Actuar con prontitude ser谩 unha das nosas mellores armas 谩 hora de enfrontar a depresi贸n. Se, pola contra, non actuamos cedo, o tempo xoga en contra da soluci贸n do problema, esixindo un tratamento de maior duraci贸n e posibilitando a cronicidade da depresi贸n. Unha actitude positiva e a predisposici贸n a un cambio de pensamento e actitudes por parte nosa son elementos esenciais do tratamento e a recuperaci贸n dun problema de depresi贸n. Por iso, seguir estes consellos resultaranos de utilidade durante a recuperaci贸n:

 • Estimarnos e querernos a n贸s mesmos. Trat茅monos do mesmo xeito que tratamos 谩s persoas que queremos.
 • Todo o apoio que poidamos recibir 茅 importante. Non peches a axuda de familiares e amigos.
 • O exercicio 茅 fundamental. Manter unha actividade f铆sica regular axudaranos moito na superaci贸n das actitudes negativas.
 • O tempo de descanso, afastado da carga dos coidados, 茅 moi importante. Sexan unhas horas ao d铆a ou unha ou d煤as veces ao ano para poder coller vacaci贸ns, inf贸rmate dos servizos de descanso aos que podes acceder.
 • Racionalizar os pensamentos e sentimentos negativos. Atendendo 谩 realidade da situaci贸n, preg煤ntate se eses pensamentos e sentimentos son proporcionados.
 • Fixar metas realistas para n贸s e para os nosos coidados. Fixar metas inalcanzables provocaranos sentimentos elevados de frustraci贸n.
 • Coidar o tempo dedicado ao descanso e a n贸s mesmos. 脡 tan importante como os coidados ao familiar.
 • Non abandonar a nosa hixiene e a nosa aparencia. Iso levaranos a sentirnos mellor e facilitaranos adoptar unha actitude positiva.
 • Estar activos. A inactividade leva a m谩is inactividade. Ademais, canto m谩is activos nos mostremos, menos ocuparemos a mente en pensamentos contraproducentes.

O illamento

Outro dos problemas que com煤nmente afectan aos coidadores 茅 a falta de contactos sociais e o illamento.

Os motivos para iso poden parecer obvios: o tempo que nos esixen os coidados r贸bannos tempo para pasar con familiares e amigos e sa铆r de casa; o cansazo que nos producen os coidados levanos a permanecer en casa nos nosos momentos libres; as preocupaci贸ns poden quitarnos as ganas de sa铆r de casa e relacionarnos, etc.

Con todo, 茅 frecuente que existan tam茅n outras raz贸ns polas que os coidadores illanse e que te帽en que ver cos pensamentos err贸neos:

 • Sentimos culpabilidade por gozar das relaci贸ns sociais.
 • Sentimos culpabilidade por non estar a coidar do noso familiar se estamos relacion谩ndonos con amizades.
 • Non queremos ser unha preocupaci贸n nin unha molestia para os nosos amigos e familiares cont谩ndolles os nosos problemas.

O illamento, xa sexa provocado por unha manifiesta falta de tempo ou por unha decisi贸n consciente derivada de pensamentos inadecuados, priva-nos dunha das necesidades esenciais de toda persoa: a compa帽铆a dos demais e o goce das amizades. Do mesmo xeito, 茅 na nosa condici贸n de coidadores cando m谩is necesitamos o apoio dos demais e a satisfacci贸n da compa帽铆a e afectos sociais.

As relaci贸ns sociais son esenciais para manter un grao suficiente de benestar, para acadar un bo estado de sa煤de, para gozar e aproveitar o tempo libre, para desenvolvernos como persoas e para dar e recibir afectos.

Podemos identificar que nos relacionamos menos do que desexamos ou, por baixo do noso grao de necesidade se experimentamos estes pensamentos:

 • Te帽o ganas de pasar tempo con amigos e familiares pero non me apetece sa铆r de casa para iso.
 • Fai m谩is tempo que non vexo aos meus familiares e amigos do que era habitual.
 • Sair e gozar das relaci贸ns sociais x茅rame sentimentos de culpabilidade.
 • Non quero ver 谩 xente porque eles non te帽en por que escoitar os meus problemas.

Considerando as dificultades que atopa os coidadores para relacionarse socialmente na medida en que o fac铆an antes de adoptar este rol, o descenso na frecuencia de actividades sociais non 茅 un feito polo que o coidador deba sentir culpabilidade. Ao contrario, debe ser consciente do necesarias que son estas e que o illamento 茅 un xerador de problemas e dificultades que pouco axudan a que sexamos mellores coidadores.

脡 o propio coidador quen debe tomar conciencia do necesarias que son as relaci贸ns sociais. Se non pode relacionarse todo o que lle gustar铆a ou se se relaciona menos que antes de converterse en coidador, pense e recorde o gratificante que lle supo帽铆an as relaci贸ns sociais cando as desfrutaba plenamente.

Ante unha manifiesta falta de tempo para relacionarnos da forma en que o faciamos antes de converternos en coidadores, pero comprendendo a necesidade de relacionarnos socialmente, 茅 aconsellable optimizar o tempo que dedicamos 谩s relaci贸ns sociais. Unha boa forma de optimizar as relaci贸ns 茅 centrarnos especialmente nas que nos resultan m谩is satisfactorias.

As relaci贸ns sociais satisfactorias caracter铆zanse por:

 • Proporcionar diversi贸n e entretemento.
 • Implicar persoas que nos comprenden e empatizan con n贸s e a nosa situaci贸n.
 • Ser un canal de apoio e desafogo emocional.
 • Aliviar a carga dos coidados.
 • Favorecer o noso benestar emocional.
 • Permitir dar e recibir afecto.

Cando o d茅ficit nas nosas relaci贸ns 茅 provocado por pensamentos err贸neos como os que enumeramos ou simplemente non nos relacionamos porque o noso estado de 谩nimo est谩 baixo e iso nos require un esforzo, debemos recordar:

 • A sa煤de social 茅 unha parte esencial do noso estado de sa煤de. Non podemos ter un bo estado de sa煤de se descoidamos a parte social.
 • Coidarnos a n贸s mesmos significa coidar mellor do noso familiar.

Relacionarnos socialmente de forma satisfactoria 茅 un dos mellores apoios para o noso propio coidado.

Do mesmo xeito, recordar que 谩 hora de establecer e elaborar o Plan de Coidados, 茅 conveniente optimizar a frecuencia e os tempos das tarefas de coidado para que o mesmo plan reflicta os momentos nos que poderemos facer uso do tempo libre que poidamos dedicar a estar en compa帽铆a.

A ansiedade

A excesiva carga dos coidados, a falta de apoios, os problemas com煤ns que aparecen cos coidados e outros elementos presentes na vida do coidador poden levar frecuentemente a padecer estados elevados de ansiedade.

A ansiedade pode xogar a nosa favor cando nos posibilita reaccionar ante un suceso ou unha necesidade e actuar adecuadamente e con eficacia. Con todo, se os estados ansiosos duran moito ou aparecen sen que ningunha causa externa o despertase, podemos estar falando de padecer trastornos de ansiedade.

A ansiedade pode xerar no coidador:

 • Problemas graves de sa煤de.
 • Dificultade para levar a cabo as nosas tarefas.
 • Malestar emocional permanente.
 • Toma de decisi贸ns inadecuadas.
 • Comportamentos compulsivos.
 • Cansazo cr贸nico.
 • Depresi贸n.

Como sempre, a mellor forma de enfrontar a aparici贸n de estados prolongados de ansiedade ou trastornos de ansiedade 茅 actuar con prontitude. Para iso, 茅 recomendable estar atentos aos seguintes s铆ntomas propios destas situaci贸ns:

 • Aparici贸n de medos infundados.
 • Aparici贸n de preocupaci贸ns excesivas.
 • Sent铆monos moi tensos e nerviosos.
 • Sent铆monos inquedos e impacientes.
 • Non somos capaces de relaxarnos.
 • Sent铆monos moi cansados.
 • Temos palpitaci贸ns.
 • Dores de cabeza frecuentes.
 • Sensaci贸n de asfixia.
 • N谩useas.
 • Debilidade.
 • Irritabilidade.

Os problemas de ansiedade son moi com煤ns nos nosos d铆as e te帽en un tratamento sinxelo. Debemos acudir ao m茅dico de atenci贸n primaria ante a aparici贸n dos s铆ntomas para que nos indique o tratamento a seguir ou nos derive a un especialista.

Mentres tanto, unha actitude positiva ante os nosos estados ansiosos ser谩 un dos nosos mellores aliados para vencer esta problem谩tica.

A actitude positiva 谩 hora de enfrontar unha elevada ansiedade ou un trastorno de ansiedade implica:

 • Non anticipar os acontecementos, o que te帽a que suceder suceder谩.
 • Intentar controlar as reacci贸ns que nos provocan malestar ante situaci贸ns concretas.
 • Antes de actuar, se nos atopamos ansiosos, tomar distancia da situaci贸n que nos xerou ese aumento na ansiedade.
 • Respirar profundamente.
 • Aplicar t茅cnicas de relaxaci贸n. O noso m茅dico de atenci贸n primaria poder谩 ensinarnos esas t茅cnicas.
 • Non ter reparos en expresar como nos sentimos e buscar confidentes que nos escoiten.

Manexar o estr茅s

Os coidadores tenden a sufrir niveis elevados de estr茅s. O estr茅s 茅 unha enfermidade moi com煤n nos nosos d铆as e hai multitude de formas efectivas de enfrontalo.

O estr茅s 茅 unha reacci贸n fisiol贸xica mediante a cal o corpo responde dunha determinada forma ante unha situaci贸n que se interpreta como ameazante ou que require esforzo adicional. Neste sentido, o estr茅s 茅 necesario para actuar ante as situaci贸ns coti谩s da vida. Con todo, cando as respostas estresadas son constantes e se dan en exceso, o estr茅s pode ter graves consecuencias para a sa煤de.

脡 a nosa valoraci贸n subxectiva dun est铆mulo a que determina a forma en que respondemos ao mesmo. Debido 谩 sobrecarga que padecen moitos coidadores e 谩s dificultades que enfrontan diariamente, poden aparecer valoraci贸ns equivocadas ante algunhas ou moitas situaci贸ns, de forma que nos provoquen frecuentes e excesivas respostas estresadas.

As consecuencias que o estr茅s ten nos coidadores son, entre outras:

 • Elevada ansiedade.
 • Dores e tensi贸n muscular.
 • Ca铆da do cabelo.
 • Disminuci贸n da autoestima.
 • Cambios nas relaci贸ns sociais.
 • Dificultade para tomar decisi贸ns.
 • Maiores probabilidades de enfermar e padecer problemas de sa煤de.

Por iso, o primeiro consello para enfrontar o estr茅s 茅 identificar se a nosa resposta ante unha situaci贸n 茅 adecuada e coherente coa realidade. Do mesmo xeito, 茅 recomendable identificar que situaci贸ns nos provocan ese estr茅s e nos xeran respostas inadecuadas.

Nos coidadores converxen varios factores que poden influ铆r negativamente no grao de estr茅s que a persoa padeza:

 • Se o coidado 茅 voluntario ou non. Se non tivemos a oportunidade de escoller converternos en coidadores, sen贸n que nos foi impo帽ido, o estr茅s tende a ser maior.
 • O grao de satisfacci贸n coa forma en que realizamos as tarefas: a avaliaci贸n que facemos de n贸s mesmos como coidadores. Canto m谩is negativa sexa esta valoraci贸n, maiores posibilidades teremos de padecer estr茅s.
 • O tipo de relaci贸n que mantemos co noso familiar con dependencia. Se a relaci贸n non 茅 satisfactoria, soe aumentar o estr茅s. Do mesmo xeito, as nosas expectativas sobre a relaci贸n ou sobre cal debe ser o comportamento do noso familiar xogan un papel importante.
 • A nosa capacidade ao longo de toda a nosa vida de enfrontar as situaci贸ns estresantes. Se antes de ser coidadores manexabamos mal o estr茅s que xerabamos, seguramente ocorra o mesmo ante as situaci贸ns xeradas polos coidados.
 • O noso estado de sa煤de. Se o noso estado de sa煤de 茅 precario, a capacidade de enfrontar con 茅xito o estr茅s ser谩 baixa.
 • A falta de apoios para coidar eleva a carga obxectiva e subxectiva dos coidados e propicia a xeraci贸n de estr茅s.
 • Existen situaci贸ns illadas e concretas que nos estresan moito por riba doutras situaci贸ns.

Como sempre, a mellor opci贸n para abordar o autocoidado en relaci贸n ao estr茅s 茅 estar atento 谩 aparici贸n dos primeiros s铆ntomas. Se temos un estr茅s elevado, 茅 posible que padezcamos os seguintes s铆ntomas:

F脥SICOS:

  • Cansazo elevado
  • Opresi贸n no peito
  • Dificultade para respirar
  • Palpitaci贸ns
  • Sudores frecuentes
  • Dificultade para tragar
  • Tremores

EMOCIONAIS:

   • Angustia e temores
   • Choros frecuentes
   • Irritabilidade e enfados frecuentes
   • Cambios de humor
   • Disminuci贸n das capacidades cognitivas: capacidade para concentrarnos, tomar decisi贸ns, avaliar adecuadamente as situaci贸ns, etc.
   • Sensaci贸ns de medo ou p谩nico infundadas
   • Depresi贸n
   • Sensaci贸n de que os coidados nos superan

CONDUTUAIS:

  • Inquietude e hiperactividade
  • Dormir m谩is que antes ou ter dificultades para conciliar o sono
  • Tomar medicamentos sen control m茅dico
  • Fumar ou beber m谩is do habitual
  • Comportamentos compulsivos
  • Comer en exceso ou comer pouco

Para enfrontar e solucionar unha situaci贸n de estr茅s elevado, 茅 imprescindible actuar o m谩is cedo posible. Se identificamos os s铆ntomas do estr茅s ou se nos foi diagnosticado, actuar para cambiar as cousas non s贸 implica buscar unha mellora, tam茅n nos permite tomar o control da situaci贸n, o que ten consecuencias positivas na percepci贸n que temos de n贸s como coidadores.

Consellos para manexar adecuadamente o estr茅s:

 • Reco帽ecer os sinais de alerta e os s铆ntomas. Acudir ao m茅dico de cabeceira ao seu aparecemento.
 • Identificar aquelas situaci贸ns que nos provocan estr茅s.
 • Avaliar como respondemos a esas situaci贸ns e medir a coherencia da nosa resposta coa realidade.
 • De todas estas situaci贸ns que nos estresan, identificar cales podemos cambiar e cales non. S贸 podemos modificar aquelas que est谩n ou poden estar baixo o noso control. Para aquelas situaci贸ns que non podemos cambiar, debemos adaptarnos a elas. Todo isto sup贸n unha experiencia satisfactoria en termos de autoavaliaci贸n e autoestima.
 • Afrontar os cambios de un en un.
 • O descanso 茅 moi importante. Se os descansos non son reparadores, identificar as causas para modificalos. Se non 茅 posible e non gozamos dun descanso reparador, acudir a un profesional.
 • Expresar como nos sentimos 茅 moi importante.
 • O exercicio axuda a reducir os niveis de estr茅s.
 • Evitar tomar medicamentos sen control m茅dico. As actitudes impulsivas e compulsivas xeran a铆nda m谩is estr茅s.

Po帽er l铆mites aos coidados

Canto maiores son as esixencias e a carga dos coidados, m谩is necesario resulta establecer a li帽a que separa o coidado adecuado dun familiar de prestar os coidados comprometendo coa nosa sa煤de e o noso futuro.

脕s veces, os coidadores comezan a establecer l铆mites aos coidados cando a carga 茅 elevada e xa apareceron alg煤ns dos problemas e consecuencias negativas do coidado que vimos: estr茅s, problemas emocionais, problemas de sa煤de, illamento, etc.

Por iso, 茅 recomendable establecer l铆mites aos coidados que imos prestar desde o primeiro momento, avaliando a nosa capacidade de esforzo e de soportar a carga que, prevemos, supor谩n os coidados.

Po帽er estes l铆mites 茅 unha parte esencial do autocoidado. Grazas a iso, estaremos en mellores condici贸ns f铆sicas e emocionais para asumir as tarefas e responsabilidades necesarias, de forma que todo o contexto de coidados se vexa beneficiado: o noso familiar con dependencia, n贸s os coidadores e o noso n煤cleo familiar e social.

Moitos coidadores carg谩nse excesivamente de forma voluntaria por amor ao familiar, por celo no seu labor ou por outros motivos. Non facemos ning煤n favor a ningu茅n soportando unha carga excesiva, sen贸n todo o contrario: as nosas probabilidades de enfermar e de prestar coidados de peor calidade vense reforzadas.

Ao mesmo tempo que nos propo帽emos establecer l铆mites aos coidados, pode suceder que o noso familiar nos realice demandas excesivas. Estas demandas son excesivas cando:

 • O familiar con dependencia culpa ao coidador por erros involuntarios.
 • Finge atoparse peor do que est谩.
 • Non atende 谩s nosas propostas para po帽er l铆mites.
 • Rechaza axudas (axudas t茅cnicas, servizos) que faciliten os coidados.
 • N茅gase a aportar o seu di帽eiro para aqueles gastos derivados de coidar del.
 • 脕s veces, maltrata ao seu coidador.

Consellos para po帽er l铆mites aos coidados:

 • Identificar aquelas tarefas que o familiar pode facer por si mesmo.
 • Fomentar a s煤a autonom铆a 茅 facer ao familiar con dependencia part铆cipe e responsable dos seus propios coidados.
 • Valorar qu茅 tarefas non podemos levar a cabo ou non podemos levar a cabo sen axudas.
 • Para aquelas tarefas que non poidamos realizar, haber谩 que sopesar: grao de importancia, que alternativas existen a estas tarefas e quen poder铆a lev谩las a cabo. As respostas a estas preguntas deben reflectirse no plan de coidado.
 • Pedir axuda e apoio.
 • Manter a longo prazo as decisi贸ns adoptadas sobre os l铆mites.

Cando os coidados se volven coti谩ns, adquirimos costumes, rutinas e habilidades que fan m谩is levadeira a carga que cando comezamos no noso papel como coidadores. Neste momento, pode avaliarse de novo a nosa capacidade de asumir esforzos e responsabilidades e reconfigurar os l铆mites que establecemos anteriormente aos coidados.

Os sentimentos de culpa

Os sentimentos de culpa son moi frecuentes entre os coidadores, a铆nda que en cada un deles poden aparecer por motivos distintos.

Podemos ter sentimentos de culpa porque:

 • Creemos que podemos dar m谩is do que estamos a dar.
 • Creemos que o noso familiar merece m谩is atenci贸n da que lle prestamos.
 • Cando dedicamos tempo a n贸s mesmos.
 • Por decisi贸ns que adoptamos.
 • Por querer fuxir dos coidados e do noso papel como coidadores.
 • Por reaccionar mal ante algunha situaci贸n.
 • Por discusi贸ns e conflitos que ocorreron co familiar coidado ou no entorno familiar.
 • Por descoidar outras obrigaci贸ns para prestar os coidados ao familiar.
 • Porque o noso familiar con dependencia nos esixe demasiado.

O malestar emocional e os problemas de sa煤de son outras consecuencias inmediatas da culpa. O gasto de enerx铆a enfocado en sentimentos de culpabilidade que experimenta unha persoa con estes sentimentos 茅 moi elevado. 脡, efectivamente, un sentimento moi danoso e destructivo que non nos permite apreciar a nosa calidade e capacidades como coidadores, non permite ver a mellor铆a que pode experimentar o noso familiar como consecuencia dos nosos coidados e non nos permite sentirnos satisfeitos co traballo que estamos a facer.

Consellos para entender e afrontar os sentimentos de culpa:

 • 脡 recomendable aceptar os nosos sentimentos. 脡 com煤n que experimentemos culpa e aceptala con serenidade 茅 o primeiro paso para poder realizar modificaci贸ns nas situaci贸ns que nos a provocan.
 • Aceptar a culpa con serenidade implica reco帽ecer que 茅 un sentimento que non nos fai ben e que pode ter consecuencias no noso estado emocional e psicol贸xico.
 • 脡 recomendable identificar por que nos sentimos culpables e ante que situaci贸ns. 脕s veces, a culpa 茅 s贸 o envolvente baixo o que se atopan multitude de sentimentos m谩is profundos. Co帽ecelos 茅 co帽ecernos mellor a n贸s mesmos e estar m谩is preparados para actuar ante eles.
 • Prestar atenci贸n a como expresamos e experimentamos as nosas responsabilidades cos coidados. Prestar atenci贸n a como empregamos as palabras “debo”, “poder铆a facer”, “deber铆a facer”, etc. quizais a nosa autoexixencia sexa demasiado elevada.
 • Se determinadas situaci贸ns ou comportamentos nos xeran culpa, debemos ver se podemos modificalas. Modificalas implica determinaci贸n por mellorar e daranos un maior grao de control sobre estas situaci贸ns.
 • Contrastar o noso rol ideal de coidadores co coidador que somos e somos capaces de ser. Quizais o noso ideal sexa inalcanzable.
 • Expresar como nos sentimos 茅 un b谩lsamo para o noso estado emocional. Os familiares e amigos son un bo apoio.
 • Ser comprensivo con n贸s mesmos 茅 importante. Moitas veces somos o noso xu铆z m谩is severo.
 • Se nos resulta imposible vencer os sentimentos de culpa, podemos acudir a un profesional.

Fonte: Programa Quero Coidarme Mellor- Cruz Vermella

Deixar un comentario

O teu enderezo electr贸nico non se publicar谩 Os campos obrigatorios est谩n marcados con *

Scroll ao inicio