Aviso legal

AVISO LEGAL AFAGA

AFAGA 鈥 ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE GALICIA en cumplimiento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Informaci贸n e de Comercio Electr贸nico, inf贸rmalle:

鈥 A s煤a denominaci贸n social 茅 AFAGA 鈥 ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE GALICIA
鈥 O NIF 茅 G36776920
鈥 O seu domicilio ub铆case en Avenida Mart铆nez Garrido 21 鈥 Interior, 36205 Vigo (Pontevedra)
鈥 O seu tel茅fono de contacto 茅 986229797
鈥 E disp贸n da seguinte direcci贸n de correo electr贸nico de contacto afaga@afaga.com

PROTECCI脫N DE DATOS PERSONAIS

Os datos persoais vinculados a esta web respectan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo 谩 protecci贸n das persoas f铆sicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e 谩 libre circulaci贸n destes datos e demais lexislaci贸n e normativa vixente en materia de protecci贸n de datos.

Quen 茅 o Responsable do tratamento?

AFAGA鈥 ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE GALICIA
NIF: G36776920
Direcci贸n: Avenida Mart铆nez Garrido 21 鈥 Interior, 36205 Vigo (Pontevedra)
Correo electr贸nico: afaga@afaga.com

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

a) Xesti贸n de datos de persoas que contactan a trav茅s da p谩xina web, coa finalidade de xestionar e atender 谩s solicitudes de informaci贸n, d煤bidas, consultas, suxerencias o queixas relacionados coa actividade do responsable

b) Xesti贸n dos curriculum que se reciben a trav茅s de la p谩xina web para a s煤a participaci贸n nos procesos de selecci贸n.

c) Xesti贸n da condici贸n de asociado.

d) Xesti贸n das doaz贸ns que se efect煤an a trav茅s da web.

Durante canto tempo conservaremos os seus datos persoais, por que os podemos tratar e a quen lle comunicaremos os seus datos?

Os seus datos persoais ser谩n conservados durante o tempo m铆nimo imprescindible para a prestaci贸n da asistencia solicitada.

Realizaranse transferencias de datos a terceiros pa铆ses?

Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos persoais?

鈥 Acceso: dereito a obter confirmaci贸n sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo vanse gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou van comunicar a un terceiro.
鈥 Rectificaci贸n: dereito a solicitar a rectificaci贸n dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
鈥 Supresi贸n: dereito a solicitar a supresi贸n dos datos de car谩cter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa no sexan necesarios para o que foron recolleitos, inclu铆do o dereito ao esquecemento.
鈥 Oposici贸n: dereito a opo帽erse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
鈥 Limitaci贸n do tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos m谩is al贸 da mera conservaci贸n dos mesmos.
鈥 Portabilidade: dereito a recibir os datos de car谩cter persoal nun formato estruturado, de uso com煤n e lectura mec谩nica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa t茅cnicamente posible.
鈥 Dereito a revogar o consentimento: Ten dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento. Si vostede ret铆rao, os tratamentos que se realizaron antes continuar谩n sendo v谩lidos.

Onde poder谩 exercitar os seus dereitos?

O exercicio de dereitos deber谩 efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila 谩 direcci贸n de correo electr贸nico d.juridico@afaga.com. As铆 mesmo, po帽emos 谩 s煤a disposici贸n modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalaci贸ns ou obtelos solicit谩ndoos 谩 citada direcci贸n de correo electr贸nico.

Dereito de reclamaci贸n ante a Autoridade de Control?

No caso de que non se respectasen os seus dereitos pode presentar unha reclamaci贸n dirix铆ndose por escrito 谩 Axencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos sita na r煤a Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electr贸nica: https://sedeagpd.gob. En ambos casos, deber谩 acompa帽ar a documentaci贸n pertinente.

POL脥TICA DE PRIVACIDADE DAS COMUNICACI脫NS ESTABLECIDAS POR MEDIO DE CORREO ELECTR脫NICO

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPD 3/2018.

Responsable do tratamento

AFAGA 鈥 ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE GALICIA
NIF: G36776920
Direcci贸n: Avenida Mart铆nez Garrido 21 鈥 Interior, 36205 Vigo (Pontevedra)
Tel茅fono: 986229797
Correo electr贸nico: afaga@afaga.com

Delegado de protecci贸n de datos
Pode po帽erse en contacto co Delegado de Protecci贸n de Datos na seguinte direcci贸n d.juridico@afaga.com.

Finalidade do tratamento
Atender 谩s comunicaci贸ns de interese para ambas partes.

Conservaci贸n dos datos
Os datos persoais ser谩n gardados en tanto non se solicite a s煤a supresi贸n polo interesado.

Lexitimaci贸n do tratamento
Consentimento do interesado ou do seu representante legal.

Destinatarios de datos
Non se realizar谩n cesi贸ns de datos.

Transferencia de datos a terceiros pa铆ses
Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado

鈥 Acceso: dereito a obter confirmaci贸n sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo vanse gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou van comunicar a un terceiro.

鈥 Rectificaci贸n: dereito a solicitar a rectificaci贸n dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.

鈥 Supresi贸n: dereito a solicitar a supresi贸n dos datos de car谩cter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa no sexan necesarios para o que foron recolleitos, inclu铆do o dereito ao esquecemento.

鈥 Oposici贸n: dereito a opo帽erse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.

鈥 Limitaci贸n do tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos m谩is al贸 da mera conservaci贸n dos mesmos.

鈥 Portabilidade: dereito a recibir os datos de car谩cter persoal nun formato estruturado, de uso com煤n e lectura mec谩nica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa t茅cnicamente posible.

Exercicio dos dereitos

O exercicio de dereitos deber谩 efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila 谩 direcci贸n de correo electr贸nico d.juridico@afaga.com. As铆 mesmo, po帽emos 谩 s煤a disposici贸n modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalaci贸ns ou obtelos solicit谩ndoos 谩 citada direcci贸n de correo electr贸nico.

Dereito de reclamaci贸n ante a Autoridade de Control

No caso de que non se respectasen os seus dereitos pode presentar unha reclamaci贸n dirix铆ndose por escrito 谩 Axencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos sita na r煤a Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electr贸nica: https://sedeagpd.gob.es. En ambos casos, deber谩 acompa帽ar a documentaci贸n pertinente.

Scroll ao inicio