Afaga xestiona dende o ano 2008 o centro de día especializado en Alzheimer e outras demencias. Este centro réxese mediante convenio coa Xunta de Galicia e ten 40 prazas destinadas a persoas maiores con demencia tipo Alzheimer.
O acceso a estas prazas tramítase a través da área de Dependencia da Consellería de Traballo e Benestar.

Entre os programas e servizos que se realizan no centro están:
– Servizos básicos: manutención, transporte, coidado persoal, aseo e hixiene, control e mantemento da saúde, asistencia nas actividades básicas da vida diaria (ABVD) e axuda na comida.
– Servizos terapéuticos. Hay dous tipos, os servizos específicos dirixidos ao usuario (que se desenvolverán a través do programa de intervención terapéutica) e os específicos para a familia coidadora (articulados non programa de intervención coas familias).
Os programas que se desenvolven son:

  • Psicoestimulación
  • Estimulación cognitiva
  • Estimulación motriz
  • Estimulación con ferramentas baseadas nas novas tecnoloxías
  • Xerontoximnasia
  • Estimulación funcional cun fisioterapeuta
  • Estimulación motriz cun terapeuta ocupacional
  • Laborterapia
  • Musicoterapia

Dirección: Avda. Beiramar, 51 Bajoº – 36202 Vigo (PONTEVEDRA)
Teléfono: 986 29 69 51