imagen Coordinadora do Programa

Marina R. Coordinadora do Programa de Atención a Domicilio.

O Programa de atención a domicilio púxose en marcha para ofrecer axuda e apoio aos familiares coidadores no domicilio e para favorecer o mantemento do enfermo no seu ámbito o maior tempo posible. A asociación ofrece varios tipos de apoio no fogar:

1. SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO (SAD)

Dedícase principalmente ao aseo e coidados de atención persoal da persoa enferma aínda que, entre as súas labores, a auxiliar ten tamén a formación en coidados das persoas responsables dos coidados. Este é un servizo que se presta en de luns a venres en horario de mañás.

2. SERVIZO DE RESPIRO “SÁBADOS ESPORÁDICOS”

A diferenza co anterior servizo é que se presta os sábados en horario continuado entre 4 e 6 horas seguidas (facilitando desta maneira que o familiar poida gozar dun breve período de descanso).

3. SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO RESPIRO
Continúa co criterio inicial de prestación de servizo, neste caso de luns a venres en horario de tarde e coa finalidade de dar unhas horas libres aos familiares para que poidan realizar actividades puntuais que antes non podían levar a cabo por estar a cargo dunha persoa con Alzheimer ou outra demencia.

Máis información:

  • Teléfono: 986 22 97 97  Extensión: 2.
  • E-mail: marina@afaga.com
  • Persoa de contacto: Marina R. Román