En Vigo,

Comezou a VII edición do concurso de relatos “Nun recuncho da memoria” co tema da superación persoal

  • Concurso está aberto do 5 de abril ao 17 de maio.

 

Afaga Alzheimer deixa aberto o prazo para participar no concurso de relatos sobre Alzheimer e outras demencias “En un rincón da Memoria”. Nesta sétima edición, os coidadores, familiares e calquera persoa maior de 16 anos, sensibilizados con esta enfermidade ou que queiran escribir, poden presentar o seu traballo e atopar a súa fonte de inspiración no envellecemento ou enfermidades neurodexenerativas.

Nesta ocasión, debido á situación especial na que nos atopamos, o tema é: “Confinamento e mellora persoal”. A enfermidade de Alzheimer ou outras demencias consideradas como patoloxías que illan a quen as padece e as súas relacións socio-familiares e como a mellora persoal é esencial para superar as adversidades da vida, principalmente no actual contexto de crise social.

Hai dúas categorías: galego e castelán, e cada unha ten un gañador que debe escoller entre as tres opcións seguintes como premio: unha tableta, un reloxo intelixente ou un libro electrónico.

O concurso está aberto dende o 5 de abril ata o día das Letras Galegas, o luns 17 de maio. As historias curtas recibiranse exclusivamente por correo electrónico: comunicacion@afaga.com.

A extensión do relato debe ser como mínimo de páxinas e media e como máximo de tres. En tamaño de letra Arial 12 ao espazo 1.5.

NORMAS DO VII CONCURSO DE CONTOS CURTOS

‘Nun recuncho da memoria’ ano 2021

PARTICIPANTES, AUTORIDADE E ORIXINALIDADE DAS OBRAS

Poderán participar neste certame todos os escritores maiores de 16 anos, calquera que sexa a súa nacionalidade, que envíen relatos orixinais e inéditos escritos en español ou galego.

O envío dunha historia ao concurso implica necesariamente a aceptación plena e incondicional das bases descritas neste documento.

Así mesmo, os participantes garanten:

  • A autoría e orixinalidade da obra presentada, así como que non se trata dunha copia ou dunha modificación total ou parcial de calquera outra obra propia ou allea.
  • O carácter inédito da obra presentada e a súa titularidade exclusiva.
  • Que a obra non se someta a ningún outro concurso pendente de resolución.

TEMÁTICA DO TRABALLO

Nesta ocasión, e debido á situación especial na que nos atopamos, o tema abordará o tema “Confinamento e superación persoal”. A enfermidade de Alzheimer ou outras demencias, vistas como patoloxías que illan a quen as padece e as súas relacións sociais e familiares, e como a mellora persoal é esencial para superar as adversidades da vida, principalmente no contexto actual de crise social.

CATEGORÍAS

Establécense dúas categorías, cada unha delas premiará o mellor traballo escrito en cada un dos dous idiomas soportados, o castelán e o galego, non podendo competir nas dúas categorías presentándoo nos dous idiomas.

ENTREGA DE OBRAS AO CONCURSO

A extensión dos orixinais será dun máximo de tres páxinas (1000 palabras) e un mínimo de páxinas e media (500 palabras), dunha soa cara en tamaño DIN A-4, en letra Arial, tamaño 12 e espazo de 1 , 5 liñas. Ademais, terá unha portada onde aparecerá o título da obra e o pseudónimo do autor, se hai, non é imprescindible.

Ademais, nun documento adxunto, poñerase de novo o título da obra seguido da palabra “Datos”, o pseudónimo do autor, se o houbera, e o nome e apelidos, así como o seu enderezo completo, número de teléfono e Copia do documento nacional de identidade ou pasaporte (pode ser unha imaxe dixitalizada ou fotocopia).

Os traballos presentaranse dixitalmente (en liña). Só se pode enviar unha obra por autor.

As obras, nas condicións establecidas anteriormente (as que non cumpran todos os requisitos quedarán fóra de concurso) poderanse enviar por correo electrónico a comunicacion@afaga.com ata o luns 17 de maio de 2021.

XURADO E VOTACIÓN

O xurado, cuxa composición se anunciará unha vez emitido o fallo, terá os poderes normais para outorgar ou declarar o premio nulo e emitir o fallo, así como para interpretar estas bases. A decisión do xurado é inapelable.

Os resultados daranse a coñecer o martes 15 de xuño de 2021 a través dos diferentes medios de comunicación de Afaga Alzheimer: sitio web, Facebook, Twitter e Instagram.

PREMIO

Premiarase a mellor historia de cada unha das categorías (castelán e galego), consentindo o premio nunha tableta, un reloxo intelixente ou un libro electrónico (o gañador elixirá unha das tres opcións) para cada unha das categorías.

O premio elixido polos gañadores entregarase nun prazo de 20 días, despois de que o xurado emita a decisión.

Os nomes dos gañadores, así como dos finalistas, publicaranse en: www.afaga.com, Facebook, Twitter e Instagram.

CESIÓN DE DEREITOS E PUBLICACIÓN DE OBRAS

Afaga Alzheimer disporá de todos os traballos presentados para a súa publicación na forma e forma que considere oportunos, agás comunicación previa, expresa, fiable e escrita en sentido contrario dos escritores participantes.

Cando se selecciona unha determinada obra para a súa publicación, identificarase o autor da obra, a non ser que designasen un pseudónimo para preservar o seu anonimato.

 

TÍTULO DA OBRA

 

Datos:

 

Pseudónimo do autor (a), se existe.

Nome completo do autor.

Enderezo do autor.

Número de teléfono do autor.

Identificación do autor.

Adxuntar unha copia do DNI ou pasaporte (dixitalización ou fotocopia).

 

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

9 + 1 =