“IV Certame Literario Afaga de Relatos Curtos sobre o Alzheimer: Somos Coidadores

Órgano concedente: Deputación de Pontevedra

Data Resolución: 21/09/2018

 


“Encontro Anual dos Programas Terapéuticos de Afaga Alzheimer”

Órgano concedente: Deputación de Pontevedra

Data Resolución: 21/09/2018Programas de Cooperación

Garantía Xuvenil 2018

Esta convocatoria enmárcase dentro do Programa operativo de Emprego xuvenil, cofinanciado cunha porcentaxe do 91,89% polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego xuvenil para o período 2014-2020, a través do Programa Operativo de Emprego xuvenil, Eixe prioritario 5, Prioridade de Investimento 8,2, Obxetivo específico 8.2.4, Medida 8.2.4.2.

Tratase dunha subvención para a contratación de dúas persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, dirixida a mellorar a súa empregabilidade e a súa inserción profesional.

Grazas a esta subvención realizaranse dous Servizos a prol das persoas con Alzheimer ou outra demencia neurodexenerativa

Contratación dun/ha auxiliar de enfermería e un/ha psicólogo/a.

“Servizo de Fomento da autonomía persoal”

Contratación dun/ha auxiliar de enfermería

O obxetivo xeral deste servizo é o de facilitar, mellorar e axudar á asistencia ós enfermos de alzheimer para incrementar a súa calidade de vida o máximo posible. Adicarase o Apoio nas Actividades Básicas da Vida Diaria e Apoio nas Actividades Instrumentais da Vida Diaria dos usuarios afectados con Alzheimer ou outro tipo de demencia neurodexenerativa. Os resultados agardados son: manter ou mellorar as funcións cognitivas, manter ou mellorar as capacidades físicas e funcionais, disminuir os síntomas psicopatolóxicos e aumentar as relacións sociais entre os usuarios/as.

“Servizo de apoio psicolóxico para persoas afectadas por algún tipo de demencia neurodexenerativa”

Contratación dun/ha psicólogo/a

O obxectivo principal é o de axudar ós familiares e/ou coidadores de persoas con Alzheimer ou outra demencia neurodexenerativa naquelas situacións que o requiran utilizando as pautas adecuadas. Os traballos realizados son Apoio psicolóxico con atención individual, atención grupal, grupos psicoeducativos e estimulación cognitiva. O resultado agardado é minimizar a sobrecarga dos familiares/coidadores.

Organo concedente: CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA, XUNTA DE GALICIA. Secretaría Xeral Emprego

Data de Resolución: 22/08/2017

 

  


Fisio Alzheimer 2.0

Subvención a entidades e asociacións de carácter social sen ánimo de lucro para actividades na área dos servizos sociais. Ano 2019

Órgano Concedente: Concello de Vigo – Servicios Sociais

Data Concesión: 22 de Xullo de 2019


Subvencións para o Fomento do Emprego para Entidades Sen Ánimo de Lucro do Concello de Vigo

O Concello de Vigo colabora co financiamento dos gastos de contratación e fomento do emprego da asociación e, en xeral, da inserción laboral, do fomento do emprego, do asociacionismo e da participación cidadá.


Proxecto Alzheimer 360º

  • Programa Acollida e Atención Social
  • Programa Atención Psicolóxica
  • Programa Asesoramento Técnico e Produtos de Apoio
  • Servizo de Asesoramento Legal Especializado
  • Programa Formación Familiares
  • Canle Bidireccional de Comunicación con Familiares a través das Novas Tecnoloxías

Órgano concedente: Deputación de Pontevedra

Data Resolución: 10/05/2018


Convenio de colaboración coa ‘Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras Demencias de Galicia’ (AFAGA) para o desenvolvemento dun Programa de Respiro Familiar a través de sesións de estimulación cognitiva e funcional para persoas con demencia neurodexenerativa. ANOS 2019 – 2020 – 2021

Órgano Concedente: Concello de Vigo

Data Sinatura Convenio: 15 de Xullo de 2019


Subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado BS508S

Programa Non te Esquezas

Órgano concedente: Xunta de Galicia

Consellería de Política Social

Data de Resolución: 5 de xullo de 2018

Orde: 3 de abril de 2018


Subvención con cargo á asignación tributaria do imposto sobre retencións das persoas físicas

Atención integral a persoas maiores: atención sociosanitaria en centros de día

Atención integral a persoas maiores: apoio e formación sociosanitaria a persoas coidadoras

Atención integral a persoas maiores: axudas técnicas, coidado persoal no domicilio e coidados a través das novas tecnoloxías

Atención integral a persoas maiores: Autonomía persoal, envellecemento activo e prevención da dependencia.
Atención integral a persoas maiores: Actuacións de promoción da acción voluntaria.

       

 


Autorización de uso en precario do local municipal á Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias de Galicia (AFAGA)

Data do Decreto: 25 de marzo de 2011.

Órgano concedente: Concello de Vigo.

Finalidade do Decreto: Utilización de 352,71 metros cadrados do local con número de inventario 1816.

logo_concelleria


Creación do Centro Integral de Atención Social e Formación en Alzheimer

Data de Resolución de concesión: Resolución do 2 de setembro de 2011.

Data de publicación no DOG: Diario Oficial de Galicia, mercores, 26 do outubro de 2011.

Norma reguladora: Procedemento administrativo PR521A-2011.

Órgano concedente: Secretaria Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica.

Crédito orzamentario: 1.000.000 Euros.

Contía: 28.862,40 Euros.

Finalidade da subvención: Creación do Centro Integral de Atención Social e Formación en Alzheimer
Cofinanciamento do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder)
Memoria explicativa do proxecto financiado: Memoria


PROXECTO COFINANCIADO POR:

presidencia_sxmit-corue

Bajo Licencia

Logotipo Creative Commons

CREACION DO CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN SOCIAL E FORMACIÓN EN ALZHEIMER por ASOCIACION FAMILARES ENFERMOS ALZHEIMER GALICIA (AFAGA)
se encuentra baixo unha Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España.
Basada nunha obra en www.afaga.com