alzheimer

A Alzheimer’s Association creou esta lista de sinais de advertencia da enfermidade de Alzheimer e outros tipos de demencia. Cada individuo pode experimentar unha ou máis destes sinais a graos diferentes. Se vostede nota calquera delas, consulte un médico.

 • Dificultade para planificar ou resolver problemas. Algunhas persoas experimentan cambios na súa habilidade para desenvolver e seguir un plan ou para traballar con números. Poden ter dificultades para seguir unha receita coñecida ou manexar as contas mensuais. Poden ter problemas para concentrarse e pódelles custar máis tempo facer cousas nesta etapa que antes.
 • Que son cambios típicos relacionados coa idade? Facer erros de cando en vez ao sumar e restar.
 • Cambios de memoria que dificultan a vida cotiá. Un dos sinais máis comúns do Alzheimer, especialmente nas etapas temperás, é esquecer información que se acaba de adquirir. Tamén se esquecen datas ou eventos importantes; pídese a mesma información repetidamente; depéndese de mecanismos de axuda para a memoria (tales como notiñas ou dispositivos electrónicos) ou de familiares para facer as cousas que antes se facía só.
 • Que son cambios típicos relacionados coa idade? Esquecerse de cando en vez de nomes ou citas pero acordándose deles despois.
 • Dificultade para desempeñar tarefas habituais na casa, no traballo ou no seu tempo libre. Ás persoas que padecen Alzheimer moi a miúdo fáiselles difícil completar tarefas cotiás. Ás veces poden ter dificultades para chegar a un lugar coñecido, administrar un orzamento no traballo ou recordar as regras dun xogo moi coñecido.
 • Que son cambios típicos relacionados coa idade? Necesitar axuda de cando en vez para usar o microonda ou gravar un programa de televisión.
 • Desorientación de tempo ou lugar. Ás persoas co mal de Alzheimer esquécenselles as datas, as estacións e o paso do tempo. Poden ter dificultades para comprender algo se non está en proceso nese instante. É posible que se lles esqueza ás veces onde están e como chegaron ata alí.
 • Que son cambios típicos relacionados coa idade? Confundirse sobre o día da semana pero decatarse despois.
 • Dificultade para comprender imaxes visuais e como obxectos se relacionan un ao outro no ambiente. Para algunhas persoas, ter problemas da vista é un sinal do Alzheimer. Poden ter dificultade para ler, xulgar as distancias e determinar as cores ou contrastes, o cal pode causarlles problemas para conducir un vehículo.
 • Que son cambios típicos relacionados coa idade? Cambios da vista relacionados coas cataratas.
 • Novos problemas co uso de palabras no fala ou o escritos. Os que padecen do Alzheimer poden ter problemas para seguir ou participar nunha conversa. É posible, tamén, que se deteñan no medio dunha conversa sen idea de como seguir ou que repitan moito o que din. Poida que loiten por encontrar as palabras correctas ou o vocabulario axeitado, ou que lles chamen as cousas por un nome incorrecto (como chamarlle a un “lapis” un “paíño para escribir”).
 • Que son cambios típicos relacionados coa idade? Ter dificultade ás veces en encontrar a palabra exacta ao falar.
 • Colocación de obxectos fora de lugar e a falla de habilidade para retrazar os seus pasos. Unha persoa co Alzheimer adoita colocar cousas fóra de lugar. Pódenselles perder cousas sen poder retrotraer os seus pasos para poder encontralas. Ás veces, é posible que acusen os demais de roubalos. Isto pode acontecer máis frecuentemente co tempo.
 • Que son cambios típicos relacionados coa idade? De cando en vez, colocar cousas (como os lentes ou o control remoto) nun lugar equivocado.
 • Diminución ou falta do bo xuízo. As persoas que padecen do Alzheimer poden experimentar cambios no xuízo ou en tomar decisións. Por exemplo, é posible que lles regalen grandes cantidades de diñeiro ás persoas que venden produtos e servizos por teléfono. Poida que poñan menos atención no aseo persoal.
 • Que son cambios típicos relacionados coa idade? Tomar unha mala decisión de cando en vez.
 • Perda de iniciativa para tomar parte no traballo ou nas actividades sociais. Unha persoa coa enfermidade de Alzheimer pode empezar a perder a iniciativa para entregarse a pasatempos, actividades sociais, proxectos no traballo ou deportes. É posible que teñan dificultade para entender as vitorias recentes do seu equipo favorito ou para dedicarse ao seu pasatempo preferido. Tamén poden rexeitar tomar parte en actividades sociais a causa dos cambios que experimentan.
 • Que son cambios típicos relacionados coa idade? Estar ás veces canso das obrigas do traballo, de familia e sociais.
 • Cambios no humor ou a personalidade. O humor e a personalidade das persoas co Alzheimer poden cambiar. Poden chegar a sentirse confusas, receosas, deprimidas, temerosas ou ansiosas. Pódense anoxar facilmente na casa, no traballo, con amigos ou en lugares onde están fóra do seu ambiente.
 • Que son cambios típicos relacionados coa idade? Desenvolver maneiras moi específicas de facer as cousas e anoxarse cando a rutina é interrompida.