alzheimer33

Segundo a Sociedade Española de Neurología, entre un 30 e 40% dos casos de alzhéimer podería estar sen diagnosticar, dos cales un 80% pertencen a un estadio leve.

A enfermidade diagnostícase con datos solicitados sobre os problemas do paciente de memoria e aprendizaxe, para levar adiante a vida cotiá. e preguntando a familiares ou persoas que conviven co suposto enfermo. As análises de sangue e ouriños descartan outras posibles enfermidades que causarían demencia e, nalgúns casos, tamén é preciso analizar fluído da medula espinal.

Resulta importante que o paciente conte cun apoio próximo dun familiar ou unha persoa da súa contorna, xa que o propio enfermo pode tratar de minimizar os síntomas do Alzheimer que sofre á hora de explicalos. Ademais, debido aos trastornos de memoria que sofre ou o resto de problemas poida que o propio paciente non dea a coñecer todo o que percibe que lle ocorre.

Probas e exames

Entre as probas máis empregadas para observar os cambios que esta enfermidade produce no cerebro destaca a resonancia magnética (RM), a tomografía por emisión de positrones (coñecida polo seu acrónimo inglés, PET) e unha combinación de ambas. Coa RM, visualízase a forma e estrutura do cerebro. Coa PET pódense detectar os primeiros cambios no tecido cerebral, mesmo antes de que aparezan os síntomas visibles (como a deterioración da memoria).

tratamiento-farmacolgico-de-las-demencias-tipo-alzheimer-7-638

Para detectar se unha persoa conta con deterioración cognitiva realízase unha proba de cribado ou screening cognitivo. Trátase dunha serie de tests que tratan de determinar se as habilidades cognitivas dunha persoa víronse afectadas dalgunha maneira. Son tests sinxelos, que non implican grandes custos, e cuxa rapidez en realización permiten obter rapidamente un resultado. Algúns destes tests son:

  • Eurotest: consiste na manipulación de moedas de euro para estudar a memoria ou a capacidade para manexar diñeiro.
  • Exploración Neuropsicolóxica Mínima en Demencias: consiste en sete probas con diferentes fins.
  • Memory Impairment Screen: para a memoria verbal.
  • Test dos sete minutos: é unha proba que permite diagnosticar a enfermidade de Alzheimer nas primeiras fases e en pacientes de todas as idades, medindo a orientación temporal, a capacidade do paciente para lembrar e aprender, a fluidez da linguaxe e a súa habilidade para realizar un debuxo.