“Convenio de cooperación entre o Concello de Salceda de Caselas e AFAGA Alzheimer”

Actividades de carácter social con persoas con Alzheimer ou outras demencias do Concello de Salceda de Caselas

Ano 2022

Contía: 15.000€


Cultiva a mente en REDE

Subvención a entidades e asociacións de carácter social sen ánimo de lucro para actividades na área dos servizos sociais. Ano 2022

Órgano Concedente: Concello de Vigo – Servicios Sociais

Data Concesión: 21 de Xullo de 2022


“Proxecto de fomento da corresponsabilidade na atención a persoas con alzheimer”

Colabora Concellería de Igualdade – Concello de Vigo

Data de concesión: 22/07/2022

Contía: 2.330,51 €


“Convenio de cooperación entre o Concello de Salceda de Caselas e AFAGA Alzheimer”

Actividades de carácter social con persoas con Alzheimer ou outras demencias do Concello de Salceda de Caselas

Ano 2021

Contía: 15.000€


Subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade

Secretaría Xeral da Igualdade

Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social

Operación financiada pola Unión Europea, a través do FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE), como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19

Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

O FSE Inviste no teu futuro

Data de resolución: 11/04/2022

Contía: 33.585,06 €


“Programa Estatal de Incentivos á Mobilidade Eficiente e Sostible (Programa MOVES II) ano 2020”

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir unha economía mais limpa e sostible
Unha maneira de facer Europa

 


“VIII Certame Literario Afaga de Relatos Curtos sobre o Alzheimer: Nun Recuncho da Memoria

Órgano concedente: Deputación de Pontevedra

Data Resolución: 01/07/2022


“O Teu Carón – Acompañamento Interdisciplinario a mulleres coidadoras”

Órgano concedente: Deputación de Pontevedra

Data Resolución: 29/07/2022


Programas de Cooperación

Garantía Xuvenil 2019

Esta convocatoria enmárcase dentro do Programa operativo de Emprego xuvenil, cofinanciado cunha porcentaxe do 91,89% polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego xuvenil, a través do Programa Operativo de Emprego xuvenil, Eixe prioritario 5, Prioridade de Investimento 8,2, Obxetivo específico 8.2.4, Medida 8.2.4.2.

Tratase dunha subvención para a contratación de dúas persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, dirixida a mellorar a súa empregabilidade e a súa inserción profesional.

Grazas a esta subvención realizaranse dous Servizos a prol das persoas con Alzheimer ou outra demencia neurodexenerativa

Contratación dun/ha auxiliar de enfermería e un/ha integrador/a social.

“Estimulación integral para persoas afectadas por algún tipo de demecia neurodexenerativa”

Contratación dun/ha auxiliar de enfermería.

O obxetivo xeral deste servizo é o de facilitar, mellorar e axudar á asistencia ós enfermos de alzheimer para incrementar a súa calidade de vida o máximo posible. Adicarase o Apoio nas Actividades Básicas da Vida Diaria e Apoio nas Actividades Instrumentais da Vida Diaria dos usuarios afectados con Alzheimer ou outro tipo de demencia neurodexenerativa. Os resultados agardados son: manter ou mellorar as funcións cognitivas, manter ou mellorar as capacidades físicas e funcionais, disminuir os síntomas psicopatolóxicos e aumentar as relacións sociais entre os usuarios/as.

Contratación dun/ha integrador/a social.

O obxectivo principal é o de desenvolver actuacións que preveñan ou melloren situacións da vida diaria das persoas afectadas por algún tipo de demencia neurodexenerativa mediante talleres de estimulación usando as pautas axeitadas. Os traballos realizados viran encamiñados á implantación de obradoiros. O resultado esperado é minimizar e retardar na medida do posible o deterioro que sofren as persoas afectadas pola demencia.

Organo concedente: CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA, XUNTA DE GALICIA. Secretaría Xeral Emprego

Data de Resolución: 01/10/2019

 

  


Cultiva a mente en REDE

Subvención a entidades e asociacións de carácter social sen ánimo de lucro para actividades na área dos servizos sociais. Ano 2021

Órgano Concedente: Concello de Vigo – Servicios Sociais

Data Concesión: 08 de Xullo de 2021


Subvencións para o Fomento do Emprego para Entidades Sen Ánimo de Lucro do Concello de Vigo

O Concello de Vigo colabora co financiamento dos gastos de contratación e fomento do emprego da asociación e, en xeral, da inserción laboral, do fomento do emprego, do asociacionismo e da participación cidadá.


Proxecto Alzheimer 360º

 • Programa Acollida e Atención Social
 • Programa Atención Psicolóxica
 • Programa Asesoramento Técnico e Produtos de Apoio
 • Servizo de Asesoramento Legal Especializado
 • Programa Formación Familiares
 • Canle Bidireccional de Comunicación con Familiares a través das Novas Tecnoloxías

Órgano concedente: Deputación de Pontevedra


Convenio de colaboración coa ‘Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras Demencias de Galicia’ (AFAGA) para o desenvolvemento dun Programa de Respiro Familiar a través de sesións de estimulación cognitiva e funcional para persoas con demencia neurodexenerativa. ANOS 2019 – 2020 – 2021

Órgano Concedente: Concello de Vigo

Data Sinatura Convenio: 15 de Xullo de 2019


Subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado BS508B

Voluntariado especializado no apoio ás persoas con algún tipo de demencia neurodexenerativa

Órgano concedente: Xunta de Galicia

Consellería de Política Social

 


Subvención con cargo á asignación tributaria do imposto sobre retencións das persoas físicas

 • Atención integral a persoas maiores: atención sociosanitaria en centros de día.
 • Atención integral a persoas maiores: apoio e formación sociosanitaria a persoas coidadoras.
 • Atención integral a persoas maiores: axudas técnicas, coidado persoal no domicilio e coidados a través das novas tecnoloxías.
 • Atención integral a persoas maiores: deterioro cognitivo.
 • Atención integral a persoas maiores: Programa de prevención da dependencia: “Cultiva a Mente”.
 • Atención integral a persoas maiores: Promoción e formación do voluntariado para a súa intervención nos programas do grupo de atención integral sociosanitaria.

       

 


Autorización de uso en precario do local municipal á Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias de Galicia (AFAGA)

Data do Decreto: 25 de marzo de 2011.

Órgano concedente: Concello de Vigo.

Finalidade do Decreto: Utilización de 352,71 metros cadrados do local con número de inventario 1816.

logo_concelleria


Creación do Centro Integral de Atención Social e Formación en Alzheimer

Data de Resolución de concesión: Resolución do 2 de setembro de 2011.

Data de publicación no DOG: Diario Oficial de Galicia, mercores, 26 do outubro de 2011.

Norma reguladora: Procedemento administrativo PR521A-2011.

Órgano concedente: Secretaria Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica.

Crédito orzamentario: 1.000.000 Euros.

Contía: 28.862,40 Euros.

Finalidade da subvención: Creación do Centro Integral de Atención Social e Formación en Alzheimer
Cofinanciamento do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder)
Memoria explicativa do proxecto financiado: Memoria


PROXECTO COFINANCIADO POR:

presidencia_sxmit-corue

Bajo Licencia

Logotipo Creative Commons

CREACION DO CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN SOCIAL E FORMACIÓN EN ALZHEIMER por ASOCIACION FAMILARES ENFERMOS ALZHEIMER GALICIA (AFAGA)
se encuentra baixo unha Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España.
Basada nunha obra en www.afaga.com