De acordo  á normativa autonómica: Lei 10/2011 del 28 de Novembro de Acción Voluntaria de Galicia e a normativa estatal: Lei 6/1996 de 15 de xaneiro, do Voluntariado en España;

A solidaridade é  un dos  valores humanos máis importantes, polo que o voluntariado é un exercicio dos cidadáns que favorece a participación organizada para a solución e/apoio ante os problemas que afectan á sociedade.

É un compromiso de cooperación e un exercicio para crecer na tolerancia, o control persoal, a xenerosidade, a autoestima  unha maior capacidade para afrontar a vida.

O voluntariado social implica a un conxunto de persoas que dende diversas organizacións, desenvolven accións voluntarias no eido dos servizos sociais.