Marina R., coordinadora do Programa de Voluntariado.

Os voluntarios/as de AFAGA realizan un importante labor de apoio e acompañamento ás persoas que sofren algunha enfermidade neurodexenerativa. Entre as principais tarefas que leva a cabo o equipo de voluntariado da asociación destacan:

 •  Proporcionar compañía e apoio emocional.
 •  Ofrecer información xeral sobre a Asociación.
 •  Acompañamento para pasear.
 •  Charlar cos usuarios e/ou familiares.
 •  Acompañar ao enfermo para proporcionar respiro ao coidador.
 •  Actividades grupais dentro da Asociación
 •  Acompañamento en excursións e convivencias.
 •  Colaborar nos diferentes programas organizadas pola asociación.
 •  Participar nas actividades programadas con obxecto de recadar fondos para a Asociación.
 •  Participar nas festas organizadas pola Asociación.
 •  Participar nos encontros interxeneracionales (familiares, enfermos e voluntarios)