Que é Afaga Alzheimer

A Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer e outras Demencias de Galicia (Afaga Alzheimer) é unha entidade sen ánimo de lucro que foi creada para levar a cabo unha serie de actividades destinadas a mellorar a calidade de vida dos enfermos/as de alzhéimer ou outras demencias e dos seus familiares, así como para ofrecer información, asesoramento e orientación a tódalas persoas que así o demanden.

imagen manos sobre fondo

Misión, Visión e Valores

Misión

“A defensa dos dereitos das persoas con alzhéimer ou outra demencia neurodexenerativa e dos seus familiares, prestando servizos especializados e de prevención, así como desenvolvendo actividades de *sensibilización social”.

*Enténdese que a sensibilización abarca a formación, a investigación, as charlas, etcetera. Dentro da prevención inclúese a atención de persoas sen alzhéimer.

Visión

“Ser unha entidade profesional e independente que pretende ser un referente autonómico pola súa especialización, innovación e investigación”.

Principios e Valores

Os principios e valores de Afaga Alzheimer son os que a continuación se enumeran:

  • Independencia
  • Eficiencia
  • Transparencia
  • Solidariedade
  • Xustiza social
  • Respecto á dignidade
  • Responsabilidade social
  • Equidade social

imagen de usuario y perro