AFAGA convoca VIII edición do concurso anual de relatos: “Nun recuncho de la memoria”

afaga alzheimer viii concurso de relato curto nun recuncho da memoria
 • Concurso anual de relatos curtos con participación aberta do 04 de abril ao 17 de maio de 2022.

AFAGA Alzheimer abre o plazo para participar no certamen de relatos curtos sobre Alzheimer e outras demencias “Nun recuncho da memoria”. Nesta octava edición poden presentar os seus traballos toda persoa maior de 16 anos, sensibilizada con esta doenza ou que lle apeteza escribir e atope no envellecemento ou as enfermidades neurodexenerativas a súa fonte de inspiración.

Existen dúas categorías: galego e castelán. De cada unha saldrá un gañador que poderá escoller o seu premio entre as seguintes dúas opcións: un eBook ou un dispositivo dixital análogo valorado nunha cantidad aproximada a 200€.

Do 04 de abril ao 17 de maio de 2022 estará aberta a recepción de manuscritos.

A continuación explicamos a temática desta edición e as bases do concurso:

 

Tema principal

A temática para este ano é “O Edadismo e as persoas con demencia”. Na nosa asociación somos moi conscientes da importancia deste tema na actualidade e a importancia de traballar neste problema de cara ao futuro.

 

¿Qué é o Edadismo?

Pero, ¿qué é o Edadismo?, ¿Cómo afecta ás persoas maiores que sofren dalguna enfermidade neurodexenerativa como o Alzheimer?

Dende AFAGA os aclaramos estas preguntas.

O “Edadismo”, según la OMS, refírese aos estereotipos (como pensamos), os prexuízos (cómo nos sentimos) e a discriminación (como actuamos) cara as persons en función da súa idade. Por exemplo, no caso das persoas maiores, adóitallas asociar con características como unha esperanza de vida menor, unha saúde física e mental máis deficientes, deterioro cognitivo con enfermidades como o Alzheimer, etc

Para este concurso, se entenderá o edadismo nas seguintes vertientes:

 • O Edadismo na dependencia e os coidados: as persoas maiores con algún tipo de enfermidade neurodexenerativa, na maioría dos casos, necesitan ser coidados por unha persoa xeralmente do seu núcleo familiar. Por isto, moitas veces son vistos como unha carga para a familia e incapaces de aportar algún ben a nosa sociedade a causa da súa dependencia.
 • O Edadismo e o contacto interxeneracional: unha das claves para combatir o edadismo é fomentar a interacción entre persoas de distintas xeracións. Xa sexa realizando actividades en conxunto, escoitándose os uns aos outros, aprendendo das súas experiencias vitais…
 • O Edadismo e a reducción de prexuízos: como xa comentamos con anterioridade, o edadismo xera unha serie de prexuízos moi negativos cara as persoas con demencia. Por iso, ferramentas como a educación nas aulas e espazos de convivencia son importantes á hora de combatelo.

Si estades interesados en informaros máis sobre esta temática para participar podedes consultar este documento redactado pola Organización Mundial de la Salud.

 

Bases do concurso

PARTICIPANTES, AUTORÍA E ORIXINALIDADE DAS OBRAS

Poderán participar neste concurso todos os escritores maiores de 16 anos, cualquera que sexa a súa nacionalidade, que presenten relatos orixinais, inéditos e escritos en castelán ou en galego.

A presentación dun relato ao concurso implica necesariamente a aceptación íntegra e incondicional das bases descritas no presente documento.

Así mesmo, os participantes garantizan:

 • A autoría e a orixinalidade da obra presentada, así como que ésta non se trata dunha copia, nin unha modificación total ou parcial de ningunha outra obra propia ou allea
 • O carácter inédito da obra presentada e da titularidade exclusiva da mesma.
 • Que la obra non esté sometida a ningún outro concurso pendente de resolución.

 

TEMÁTICA DA OBRA

Nesta ocasión, e debido á importancia deste tema na actualidade, a temática abordará “O Edadismo e as persoas con demencia”. Combatir o Edadismo é clave para alcanzar unha sociedade con menos prexuízos e máis igualitaria para a poboación que posee algunha enfermidade neurodexenerativa.

 

CATEGORÍAS

Se establecen dúas categorías, cada unha delas premiará a mellor obra escrita en cada un dos dous idiomas admitidos, galego e castelán, non podendo concorrer unha obra a ambas categorías por medio da súa remisión en ambos idiomas.

 

PRESENTACIÓN DE OBRAS AO CONCURSO

A extensión dos orixinais será dun máximo de tres folios (1000 palabras) e un mínimo dun folio e medio (500 palabras), a unha cara en tamaño DIN A-4, en letra Arial, tamaño 12 e interlineado de 1,5 líneas. Ademáis, levará unha portada onde aparecerá o título da obra e o pseudónimo do autor ou autora, se hai, non é indispensable.

Ademáis, nun documento anexo, poñerase de novo o título da obra seguido da palabra “Datos”, o pseudónimo do autor, no caso de habelo, e o nome e apelidos, así como a súa dirección completa, número de teléfono e copia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte (puede ser unha imaxen escaneada o fotocopia).

As obras presentaranse de forma dixital (online). Só se pode presentar un traballo por autor.

Os trabajos, nas condicións anteriormente establecidas (aqueles que non cumpran todos os requisitos quedarán fora de concurso) poderanse enviar por correo electrónico a comunicacion@afaga.com ata o martes 17 de maio de 2022.

 

XURADO E VOTACIÓN

O jurado, cuxa composición darase a coñecer tras emitir o fallo, terás as facultades normais de outorgar ou declarar deserto o premio, e emitir o fallo, así como interpretar as presentes bases. A decisión do xurado será inapelable.

Os resultados daranse a coñecer o martes 14 de xuño de 2022 a través dos distintos medios de comunicación de Afaga Alzheimer: Sitio web, Facebook, Twitter e Instagram.

 

PREMIO

Premiarase ao mellor relato de cada unha das categorías (galego e castelán), consistindo o premio nun eBook ou un dispositivo dixital análogo valorado nunha cantidade aproximada a 200€ (o gañador escollerá unha das dúas opcións) para cada unha das categorías.

entrega del premio escollido polos gañadores/as, se realizará nun prazo de 20 días, despois de que o xurado emita o fallo.

Os nomes dos gañadores/as, así como os finalistas, publicaranse en: www.afaga.com, Facebook, Twitter e Instagram.

 

CESIÓN DE DEREITOS E PUBLICACIÓN DAS OBRAS

Afaga Alzheimer disporá de todas as obras presentadas para a súa publicación na forma e maneira que crea oportuno, salvo comunicación previa, expresa, fidedigna e por escrito de contrario por parte dos escritores participantes.

No momento en que unha determinada obra sexa seleccionada para a súa publicación identificarase o autor ou autora de ésta, salvo que houbese designado pseudónimo en aras de preservar o seu anonimato.

En Vigo, abril de 2022.

TÍTULO DA OBRA

Datos:

Pseudónimo do autor (a), se o houbese.

Nome completo do autor (a).

Dirección do autor (a).

Número de teléfono do autor (a).

DNI do autor (a).

Adxuntar copia do DNI ou pasaporte (scan ou fotocopia).

[:gl]\"concurso
 • Concurso anual de relatos curtos con participación aberta do 04 de abril ao 17 de maio de 2022.
AFAGA Alzheimer abre o plazo para participar no certamen de relatos curtos sobre Alzheimer e outras demencias “Nun recuncho da memoria”. Nesta octava edición poden presentar os seus traballos toda persoa maior de 16 anos, sensibilizada con esta doenza ou que lle apeteza escribir e atope no envellecemento ou as enfermidades neurodexenerativas a súa fonte de inspiración. Existen dúas categorías: galego e castelán. De cada unha saldrá un gañador que poderá escoller o seu premio entre as seguintes dúas opcións: un eBook ou un dispositivo dixital análogo valorado nunha cantidad aproximada a 200€. Do 04 de abril ao 17 de maio de 2022 estará aberta a recepción de manuscritos. A continuación explicamos a temática desta edición e as bases do concurso:  

Tema principal

A temática para este ano é “O Edadismo e as persoas con demencia”. Na nosa asociación somos moi conscientes da importancia deste tema na actualidade e a importancia de traballar neste problema de cara ao futuro.  

¿Qué é o Edadismo?

Pero, ¿qué é o Edadismo?, ¿Cómo afecta ás persoas maiores que sofren dalguna enfermidade neurodexenerativa como o Alzheimer? Dende AFAGA os aclaramos estas preguntas. O “Edadismo”, según la OMS, refírese aos estereotipos (como pensamos), os prexuízos (cómo nos sentimos) e a discriminación (como actuamos) cara as persons en función da súa idade. Por exemplo, no caso das persoas maiores, adóitallas asociar con características como unha esperanza de vida menor, unha saúde física e mental máis deficientes, deterioro cognitivo con enfermidades como o Alzheimer, etc Para este concurso, se entenderá o edadismo nas seguintes vertientes:
 • O Edadismo na dependencia e os coidados: as persoas maiores con algún tipo de enfermidade neurodexenerativa, na maioría dos casos, necesitan ser coidados por unha persoa xeralmente do seu núcleo familiar. Por isto, moitas veces son vistos como unha carga para a familia e incapaces de aportar algún ben a nosa sociedade a causa da súa dependencia.
 
 • O Edadismo e o contacto interxeneracional: unha das claves para combatir o edadismo é fomentar a interacción entre persoas de distintas xeracións. Xa sexa realizando actividades en conxunto, escoitándose os uns aos outros, aprendendo das súas experiencias vitais…
 
 • O Edadismo e a reducción de prexuízos: como xa comentamos con anterioridade, o edadismo xera unha serie de prexuízos moi negativos cara as persoas con demencia. Por iso, ferramentas como a educación nas aulas e espazos de convivencia son importantes á hora de combatelo.
Si estades interesados en informaros máis sobre esta temática para participar podedes consultar este documento redactado pola Organización Mundial de la Salud.  

Bases do concurso

 

PARTICIPANTES, AUTORÍA E ORIXINALIDADE DAS OBRAS

Poderán participar neste concurso todos os escritores maiores de 16 anos, cualquera que sexa a súa nacionalidade, que presenten relatos orixinais, inéditos e escritos en castelán ou en galego. A presentación dun relato ao concurso implica necesariamente a aceptación íntegra e incondicional das bases descritas no presente documento. Así mesmo, os participantes garantizan:
 • A autoría e a orixinalidade da obra presentada, así como que ésta non se trata dunha copia, nin unha modificación total ou parcial de ningunha outra obra propia ou allea
 • O carácter inédito da obra presentada e da titularidade exclusiva da mesma.
 • Que la obra non esté sometida a ningún outro concurso pendente de resolución.
 

TEMÁTICA DA OBRA

Nesta ocasión, e debido á importancia deste tema na actualidade, a temática abordará “O Edadismo e as persoas con demencia”. Combatir o Edadismo é clave para alcanzar unha sociedade con menos prexuízos e máis igualitaria para a poboación que posee algunha enfermidade neurodexenerativa.  

CATEGORÍAS

Se establecen dúas categorías, cada unha delas premiará a mellor obra escrita en cada un dos dous idiomas admitidos, galego e castelán, non podendo concorrer unha obra a ambas categorías por medio da súa remisión en ambos idiomas.  

PRESENTACIÓN DE OBRAS AO CONCURSO

A extensión dos orixinais será dun máximo de tres folios (1000 palabras) e un mínimo dun folio e medio (500 palabras), a unha cara en tamaño DIN A-4, en letra Arial, tamaño 12 e interlineado de 1,5 líneas. Ademáis, levará unha portada onde aparecerá o título da obra e o pseudónimo do autor ou autora, se hai, non é indispensable. Ademáis, nun documento anexo, poñerase de novo o título da obra seguido da palabra “Datos”, o pseudónimo do autor, no caso de habelo, e o nome e apelidos, así como a súa dirección completa, número de teléfono e copia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte (puede ser unha imaxen escaneada o fotocopia). As obras presentaranse de forma dixital (online). Só se pode presentar un traballo por autor. Os trabajos, nas condicións anteriormente establecidas (aqueles que non cumpran todos os requisitos quedarán fora de concurso) poderanse enviar por correo electrónico a comunicacion@afaga.com ata o martes 17 de maio de 2022.  

XURADO E VOTACIÓN

O jurado, cuxa composición darase a coñecer tras emitir o fallo, terás as facultades normais de outorgar ou declarar deserto o premio, e emitir o fallo, así como interpretar as presentes bases. A decisión do xurado será inapelable. Os resultados daranse a coñecer o martes 14 de xuño de 2022 a través dos distintos medios de comunicación de Afaga Alzheimer: Sitio web, Facebook, Twitter e Instagram.  

PREMIO

Premiarase ao mellor relato de cada unha das categorías (galego e castelán), consistindo o premio nun eBook ou un dispositivo dixital análogo valorado nunha cantidade aproximada a 200€ (o gañador escollerá unha das dúas opcións) para cada unha das categorías. A entrega del premio escollido polos gañadores/as, se realizará nun prazo de 20 días, despois de que o xurado emita o fallo. Os nomes dos gañadores/as, así como os finalistas, publicaranse en: www.afaga.com, Facebook, Twitter e Instagram.  

CESIÓN DE DEREITOS E PUBLICACIÓN DAS OBRAS

Afaga Alzheimer disporá de todas as obras presentadas para a súa publicación na forma e maneira que crea oportuno, salvo comunicación previa, expresa, fidedigna e por escrito de contrario por parte dos escritores participantes. No momento en que unha determinada obra sexa seleccionada para a súa publicación identificarase o autor ou autora de ésta, salvo que houbese designado pseudónimo en aras de preservar o seu anonimato. En Vigo, abril de 2022.   TÍTULO DA OBRA   Datos:   Pseudónimo do autor (a), se o houbese. Nome completo do autor (a). Dirección do autor (a). Número de teléfono do autor (a). DNI do autor (a). Adxuntar copia do DNI ou pasaporte (scan ou fotocopia).[:es]\"concurso
 • Concurso anual de relatos cortos con participación abierta del 04 de abril al 17 de mayo de 2022.
AFAGA Alzheimer abre el plazo para participar en el certamen de relatos cortos sobre Alzheimer y otras demencias “En un rincón de la memoria”. En esta octava edición pueden presentar sus trabajos toda persona mayor de 16 años, sensibilizada con esta dolencia o que le apetezca escribir y encuentre en el envejecimiento o las enfermedades neurodegenerativas su fuente de inspiración. Existen dos categorías: gallego y castellano. De cada una saldrá un ganador que podrá escoger su premio entre las siguientes dos opciones: un eBook o un dispositivo digital análogo valorado en una cantidad aproximada a 200€. Del 04 de abril al 17 de mayo de 2022 estará abierta la recepción de manuscritos. A continuación explicamos la temática de esta edición y las bases del concurso:  

Tema principal

La temática para este año es “El Edadismo y las personas con demencia”. En nuestra asociación somos muy conscientes de la importancia de este tema en la actualidad y la importancia de trabajar en este problema de cara al futuro.  

¿Qué es el Edadismo?

Pero, ¿qué es el Edadismo?, ¿Cómo afecta a las personas mayores que sufren de alguna enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer? Desde AFAGA os aclaramos estas preguntas. El “Edadismo”, según la OMS, se refiere a los estereotipos (como pensamos), los prejuicios (cómo nos sentimos) y la discriminación (como actuamos) hacia las personas en función de su edad. Por ejemplo, en el caso de las personas mayores, se las suele asociar con características como una esperanza de vida menor, una salud física y mental más deficientes, deterioro cognitivo con enfermedades como el Alzheimer, etc Para este concurso, se entenderá el edadismo en las siguientes vertientes:
 • El Edadismo en la dependencia y los cuidados: las personas mayores con algún tipo de enfermedad neurodegenerativa, en la mayoría de los casos, necesitan ser cuidados por una persona generalmente de su núcleo familiar. Por esto, muchas veces son vistos como una carga para la familia e incapaces de aportar algún bien a nuestra sociedad a causa de su dependencia.
 
 • El Edadismo y el contacto intergeneracional: una de las claves para combatir el edadismo es fomentar la interacción entre personas de distintas generaciones. Ya sea realizando actividades en conjunto, escuchándose los unos a los otros, aprendiendo de sus experiencias vitales…
 
 • El Edadismo y la reducción de prejuicios: como ya comentamos anteriormente, el edadismo genera una serie de prejuicios muy negativos hacia las personas con demencia. Por eso, herramientas como la educación en las aulas y espacios de convivencia son importantes a la hora de combatirlo.
Si estáis interesados en informaros más sobre esta temática para participar podéis consultar este documento redactado por la Organización Mundial de la Salud.  

Bases del concurso

 

PARTICIPANTES, AUTORÍA Y ORIGINALIDAD DE LAS OBRAS

Podrán participar en este concurso todos los escritores mayores de 16 años, cualquiera que sea su nacionalidad, que presenten relatos originales, inéditos y escritos en castellano o en gallego. La presentación de un relato al concurso implica necesariamente la aceptación íntegra e incondicional de las bases descritas en el presente documento. Asimismo, los participantes garantizan:
 • La autoría y la originalidad de la obra presentada, así como que ésta no se trata de una copia, ni una modificación total o parcial de ninguna otra obra propia o ajena.
 • El carácter inédito de la obra presentada y de la titularidad exclusiva de la misma.
 • Que la obra no esté sometida a ningún otro concurso pendiente de resolución.
 

TEMÁTICA DE LA OBRA

En esta ocasión, y debido a la importancia de este tema en la actualidad, la temática abordará “El Edadismo y las personas con demencia”. Combatir el Edadismo es clave para alcanzar una sociedad menos prejuiciosa y más igualitaria para la población que posee alguna enfermedad neurodegenerativa.  

CATEGORÍAS

Se establecen dos categorías, cada una de ellas premiará la mejor obra escrita en cada uno de los dos idiomas admitidos, gallego y castellano, no pudiendo concurrir una obra a ambas categorías por medio de su remisión en ambos idiomas.  

PRESENTACIÓN DE OBRAS AL CONCURSO

La extensión de los originales será de un máximo de tres folios (1000 palabras) y un mínimo de un folio y medio (500 palabras), a una cara en tamaño DIN A-4, en letra Arial, tamaño 12 e interlineado de 1,5 líneas. Además, llevará una portada en donde aparecerá el título de la obra y el pseudónimo del autor o autora, si lo hubiera, no es indispensable. Además, en un documento anexo, se pondrá de nuevo el título de la obra seguido de la palabra “Datos”, el pseudónimo del autor, en caso de haberlo, y el nombre y apellidos, así como su dirección completa, número de teléfono y copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte (puede ser una imagen escaneada o fotocopia). Las obras se presentarán de forma digital (online). Sólo se puede presentar un trabajo por autor. Los trabajos, en las condiciones anteriormente establecidas (aquéllos que no cumplan todos los requisitos quedarán fuera de concurso) podrán enviarse por correo electrónico a comunicacion@afaga.com hasta el martes 17 de mayo de 2022.  

JURADO Y VOTACIÓN

El jurado, cuya composición se dará a conocer tras emitirse el fallo, tendrá las facultades normales de otorgar o declarar desierto el premio, y emitir el fallo, así como interpretar las presentes bases. La decisión del jurado será inapelable. Los resultados se darán a conocer el martes 14 de junio de 2022 a través de los distintos medios de comunicación de Afaga Alzheimer: Sitio web, Facebook, Twitter e Instagram.  

PREMIO

Se premiará al mejor relato de cada una de las categorías (gallego y castellano), consistiendo el premio en un eBook o un dispositivo digital análogo valorado en una cantidad aproximada a 200€ (el ganador escogerá uno de las dos opciones) para cada una de las categorías. La entrega del premio escogido por los ganadores/as, se realizará en un plazo de 20 días, después de que el jurado emita el fallo. Los nombres de los ganadores/as, así como los finalistas, se publicarán en: www.afaga.com, Facebook, Twitter e Instagram.  

CESIÓN DE DERECHOS Y PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS

Afaga Alzheimer dispondrá de todas las obras presentadas para su publicación en la forma y manera que crea oportuno, salvo comunicación previa, expresa, fehaciente y por escrito de contrario por parte de los escritores participantes. En el momento en que una determinada obra sea seleccionada para su publicación se identificará al autor o autora de ésta, salvo que hubiese designado pseudónimo en aras de preservar su anonimato. En Vigo, abril de 2022.   TÍTULO DE LA OBRA   Datos:   Pseudónimo del autor (a), si lo hubiera. Nombre completo del autor (a). Dirección de autor (a). Número de teléfono del autor (a). DNI del autor (a). Adjuntar copia del DNI o pasaporte (scan o fotocopia).[:]

1 comentario sobre “AFAGA convoca VIII edición do concurso anual de relatos: “Nun recuncho de la memoria””

Deixar un comentario

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Scroll ao inicio